March 21, 2023

کتاب چهار صندوق

کتاب چهار صندوق نمایشنامه ای سمبولیک از استاد بیضایی است که عنوان سیاسی ترین نمایشنامه ی وی را به خود اختصاص داده است.

این نمایش هرگز در ایران به روی صحنه نرفت و اجازه ی اجرا به صورت رسمی پیدا نکرد.

بیضایی در این نمایشنامه از رنگ مختلف برای نشان دادن اقشار جامعه استفاده کرده است.

سیاه نماد توده ی مردم
سبز نماد مذهبیون
سرخ نماد روشنفکران و قشر تحصیل کرده
زرد نماد بازاری ها

کتاب چهار صندوق

در ابتدای این نمایش دو پرده ای، هر چهار گروه با یکدیگر همفکر میشوند و برای صیانت از خود دست به ساخت مترسکی میزنند.

آن ها تا میتوانند مترسک را مجهز میکنند. اما طولی نمیکشد که مترسک که اکنون از لحاظ قدرت در مرتبه ی بالاتری از چهارگروه قرار دارد، همه چیز را در دست میگیرد و لگام گسیخته، مرکب قدرت به سرمنزل مقصود میراند.

مترسک به سان کابوسی بر سر آنها فرود می آید و دیکتاتور مآبانه سعی در به زنجیر کشیدن آنها دارد.

طولی نمی کشد که مترسک از آنها میخواهد تا به دست خود صندوق هایی بسازند تا آنها را درونشان محبوس کند. چندی بعد، هرچهار گروه از خفقان موحود به تنگ آمده و دور از چشم مترسک، از صندوق ها بیرون می آیند.

در میان صحبتهایشان چیزی آشنا حس میکنند ولی بخاطر نمی آورند که چندی پیش هم قسم شده بودند و به دست خود اهریمن را آفریدند. اکنون دیگر شهامت سابق را ندارند. هربار که میخواهند بر نابودی دیوصفت هم پیمان شوند، به باد پیله ی آسوده ی غفلتشان می افتند و تعلل می کنند. هیچ کس حاضر به اثبات برادریش نیست جز سیاه، که تیشه برمیگیرد و ریشه ی زندان را می کند. اما آن هر سه، اکنون از بیم خشم اهریمن و برباد رفتن سودشان به صندوق برمیگردند و سیاه را تنها میگذارند.

برخلاف اکثر نمایشنامه های بیضایی که زبانی سخت و لغاتی کمتر شنیده شده در آنها بسیار به کار رفته است. این نمایشنامه بسیار روان و خوشخوان است.

حقیقت تلخی که در انتها مخاطب را میگزد، واقعیتی تاریخی است که بارها و بارها در سرتاسر تاریخ جهان رخ داده است.

فصل‌های کتاب

فصل اول: آیا موجودات هوشمند دیگری در پهنهٔ کیهان وجود دارند؟
فصل دوم: سفینهٔ فضایی ما روی سیاره‌ای فرود می‌آید
فصل سوم: معماهای توجیه‌ناپذیر جهان
فصل چهارم: آیا خدایان فضانورد بودند؟
فصل پنجم: ارابه‌های آتشین از آسمان
فصل ششم: خیال‌پردازی‌های قدیمی و افسانه‌ها… یا حقایق قدیمی
فصل هفتم: عجایب دنیای قدیم یا مراکز مسافرت‌های فضایی
فصل هشتم: سرزمین مردان پرنده
فصل نهم: اسرار و عجایب آمریکای جنوبی
فصل دهم: آزمودگی‌های زمین از فضا
فصل یازدهم: ارتباط مستقیم
فصل دوازدهم: فردا (آینده

Hits: 219

Leave a Reply